آموزش دین و زندگی 1 پایه دهم به زبان ساده

آموزش دین و زندگی 1 پایه دهم دین و زندگی سال دهم یکی از دروس عمومی دوره متوسطه است که…

75,000 تومان

آموزش ادبیات فارسی پایه دهم به زبان ساده

آموزش ادبیات فارسی پایه دهم ادبیات فارسی پایه دهم از دروس عمومی و مشترک دانش آموزان دوره دوم متوسطه است.…

75,000 تومان

آموزش جغرافیای ایران پایه دهم به زبان ساده

آموزش جغرافیای ایران پایه دهم جغرافیای ایران یکی از دروس عمومی رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی است. این درس در معدل…

45,000 تومان

آموزش هندسه 1 پایه دهم به زبان ساده

آموزش هندسه 1 پایه دهم هندسه دهم ریاضی یکی از دروس بسیار مهم سال آخر دوره متوسطه محسوب می‌شود که…

75,000 تومان

آموزش زیست شناسی 1 پایه دهم به زبان ساده

آموزش زیست شناسی 1 پایه دهم زیست شناسی ۱ پایه دهم از دروس تخصصی تجربی دوره متوسطه است که هم در…

85,000 تومان

آموزش زبان خارجی 1 پایه دهم به زبان ساده

آموزش زبان خارجی 1 پایه دهم زبان خارجی ۱ یکی از دروس سال‌ دهم تحصیلی است که در سال‌های پس از تحصیل…

95,000 تومان