آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت گمبیت (ANSYS FLUENT GAMBIT 2016)

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت گمبیت انسیس فلوئنت گمبیت برنامه‌ای برای انتقال حرارت و سیالات است که مهندسان مکانیک با…

75,000 تومان