آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) بخش دوم

آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) این مجموعه پیشرفته که  از سری مجموعه‌های آموزش کتیا محسوب می‌شود، در واقع بخش دوم…

85,000 تومان