آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) بخش دوم

آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) این مجموعه پیشرفته که  از سری مجموعه‌های آموزش کتیا محسوب می‌شود، در واقع بخش دوم…

85,000 تومان

آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) بخش اول

آموزش نرم‌ افزار کتیا (CATIA) در حال حاضر بسیاری از رشته‌های تخصصی به نرم‌افزارهای ویژه‌ای برای کسب و کار نیاز…

85,000 تومان