طراحی ژست دینامیک (پویا)

طراحی ژست دینامیک (پویا) در دوره آموزشی طراحی ژست دینامیک (پویا) “برایان لی” هنرمند دیجیتال، اصول طراحی و کشیدن ژست رو به…

4,000 تومان