آموزش روانشناسی پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش روانشناسی پایه یازدهم درس روانشناسی یکی از دروس اصلی رشته انسانی است. این درس نه تنها در مقطع تحصیلی یازدهم که در بحث کنکور هم اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل دانش آموزان انسانی باید این درس را به طور کامل و دقیق بیاموزند. یادگیری این درس به...
6
35,000 تومان