آموزش فیزیک پایه یازدهم به زبان ساده (ریاضی)

آموزش فیزیک 2 پایه یازدهم (ریاضی) فیزیک یازدهم ویژه رشته‌ ریاضی به مباحث نظیر الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی و مدارهای…

85,000 تومان

آموزش فیزیک پایه یازدهم به زبان ساده (تجربی)

آموزش فیزیک 2 پایه یازدهم (تجربی) فیزیک یازدهم ویژه رشته‌ تجربی به مباحث مهمی در حوزه الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی…

85,000 تومان