آموزش ترسیم قوس های پنج اوهفت

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان
آموزش ترسیم قوس های پنج اوهفت در دوره آموزش ترسیم قوس های پنج اوهفت به نحوه ترسیمشان پرداخته شده است. قوس ها همواره از مهمترین عناصر معماری ایرانی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام بوده است که به دو دسته تیزه دار و مازه دار تقسیم می شوند. در...
2,000 تومان

آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای در اتوکد

آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای در اتوکد پیش از آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای در اتوکد خوب است بدانید: پرسپکتیو یا علم طراحی شکل ظاهری اشیاء و نحوه دیدن حجم های سه بعدی و ترسیم آنها برروی سطح دو بعدی، بخشی ضروری در فرایند معماری و خلق فضا توسط معمار...
رایگان!