آموزش شیمی پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش شیمی 2 پایه یازدهم شیمی یازدهم ویژه رشته ریاضی و تجربی، از مباحث شیرین پایه یازدهم است که به…

85,000 تومان

آموزش ریاضی پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش ریاضی 2 پایه یازدهم گرچه بعضی از دانش آموزان تجربی تصور می‌کنند واحد درسی ریاضی برای آن‌ها غیر ضروری…

75,000 تومان

آموزش ریاضی و آمار پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم ریاضی و آمار یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته علوم انسانی است…

65,000 تومان

آموزش روانشناسی پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش روانشناسی پایه یازدهم درس روانشناسی یکی از دروس اصلی رشته انسانی است. این درس نه تنها در مقطع تحصیلی…

45,000 تومان

آموزش علوم و فنون ادبی پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم درس علوم و فنون ادبی یکی از اصلی‌ترین و تخصصی‌ترین دروس رشته…

45,000 تومان

آموزش ریاضی هنرستان پایه یازدهم به زبان ساده

آموزش ریاضی هنرستان پایه یازدهم ریاضیات هنرستان یکی از دروس مهم و البته پیچیده در رشته هنرستان است. این واحد…

70,000 تومان