دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق

دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق در دوره ی دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق به آموزش خط نستعلیق با قلم پرداخته شده است خط نستعلیق یکی از شیوه‌های نگارش خط در خوشنویسی فارسی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد. خوشنویسان ایرانی بیشتر با...
35,000 تومان

دانلود آموزش ویدئویی خط تحریری

دانلود آموزش ویدئویی خط تحریری چرا آموزش ویدئویی خط تحریری ؟ یاد گرفتن خط تحریری از آن جهت برای همه ی شما واجب و ضروری است که به دنبال آن خواهید توانست ارتباط نوشتاری خوبی با دیگران برقرار کنید. همچنین نامه ها و نوشته های شما نزد دیگران ارزش مند...
35,000 تومان