29%
تخفیف

دانلود آموزش ایجاد وفاداری در مشتری

دانلود آموزش ایجاد وفاداری در مشتری چرا آموزش ایجاد وفاداری در مشتری ؟ در اقتصادی که در آن با اینترنت، ‫تلفن های هوشمند و نظایر آن، ‫ارتباطات گسترده شده؛ قدرت انتخاب مردم به حداکثر رسیده و دیگر مانند گذشته به خرید از شرکت های خاصی محدود نیستند. اینجاست که وفاداری...
30
35,000 تومان 25,000 تومان