آموزش تکنیک های پرسپکتیو در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش تکنیک های پرسپکتیو در فتوشاپ دوره تکنیک های پرسپکتیو در فتوشاپ خیلی ساده و روان به بیان مطالب و مفاهیم مختلف و پرکاربرد فتوشاپ پرداخته. علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد رئوفی یکی از بهترین و بروزترین منابع...
رایگان!

آموزش Z Depth در فتوشاپ

آموزش Z Depth در فتوشاپ دوره آموزش Z Depth در فتوشاپ خیلی ساده و روان به بیان مطالب و مفاهیم مختلف و پرکاربرد فتوشاپ پرداخته. علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد رئوفی یکی از بهترین و بروزترین منابع جهت...
رایگان!

آموزش نورپردازی در فتوشاپ

آموزش نورپردازی در فتوشاپ آقای بهمن رئوفی در ویدئوی آموزشی آموزش نورپردازی در فتوشاپ به طور خیلی ساده و روان به بیان مطالب مختلف و پرکاربرد مفاهیم و مطالب فتوشاپ پرداخته و علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد بهمن...
رایگان!

آموزش پست پروداکشن در معماری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
آموزش پست پروداکشن در معماری دوره آموزش پست پروداکشن در معماری خیلی ساده و روان به بیان مطالب و مفاهیم مختلف و پرکاربرد فتوشاپ پرداخته. علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد رئوفی یکی از بهترین و بروزترین منابع جهت یادگیری...
رایگان!

آموزش کاربری Path Blur در فتوشاپ

آموزش کاربری Path Blur در فتوشاپ دوره آموزش کاربری Path Blur در فتوشاپ خیلی ساده و روان به بیان مطالب و مفاهیم مختلف و پرکاربرد فتوشاپ پرداخته. علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد رئوفی یکی از بهترین و بروزترین منابع...
رایگان!

آموزش فیلتر های Flame و Tree در فتوشاپ

آموزش فیلتر های Flame و Tree در فتوشاپ دوره آموزش فیلتر های Flame و Tree در فتوشاپ خیلی ساده و روان به بیان مطالب و مفاهیم مختلف و پرکاربرد فتوشاپ پرداخته. علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند. مجموعه های آموزشی استاد رئوفی یکی از...
رایگان!