دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق

دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق در دوره ی دانلود آموزش ویدئویی خط نستعلیق به آموزش خط نستعلیق با قلم پرداخته شده است خط نستعلیق یکی از شیوه‌های نگارش خط در خوشنویسی فارسی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد. خوشنویسان ایرانی بیشتر با...
35,000 تومان