آموزش جامع InDesign CC

آموزش جامع InDesign CC اگر می خواهید بدانید که چه چیزهایی در برنامه InDesign Creative Cloud  تغییر کرده؛ با “نیکی…

4,000 تومان